Contabilitate

Situatii financiare 2016

Cont executie Buget de Stat 09 cheltuieli

Cont executie Buget de Stat 09 cheltuieli 2

Cont executie Buget de Stat 09 cheltuieli detaliate

Cont executie Buget local-Dezvoltare-Venituri

Cont executie Buget local-Dezvoltare-Cheltuieli

Cont executie Buget local-Dezvoltare-Cheltuieli detaliate

Cont executie Buget local-Dezvoltare-cheltuieli detaliate 2

Cont executie Buget local-Dezvoltare-cheltuieli detaliate 3

Cont executie Buget local-Dezvoltare-cheltuieli detaliate 4

Cont executie Buget local-Dezvoltare-cheltuieli detaliate 5

Cont executie Buget local-Dezvoltare-cheltuieli detaliate 6

Cont executie Buget local-Dezvoltare-cheltuieli detaliate 7

Cont executie Buget local-Functionare-venituri

Cont executie Buget local-Functionare-cheltuieli

Cont executie Buget local-Functionare-cheltuieli detaliate

Cont executie Buget local-Functionare-cheltuieli detaliate 2

Cont executie Buget local-Functionare-cheltuieli detaliate 3

Cont executie Buget local-Functionare-cheltuieli detaliate 4

Cont executie Buget local-Functionare-cheltuieli detaliate 5

Cont executie Buget local-Functionare-cheltuieli detaliate 6

Cont executie Buget local-Functionare-cheltuieli detaliate 7

Cont executie Buget local-Functionare-cheltuieli detaliate 8

Cont executie Buget local-Functionare-cheltuieli detaliate 9

Cont executie Buget local-Functionare-cheltuieli detaliate 10

Cont executie Buget local-Functionare-cheltuieli detaliate 11

Cont executie Buget local-Functionare-cheltuieli detaliate 12

Cont executie buget local-venituri

Cont executie buget local-cheltuieli

Cont executie buget local-cheltuieli detaliate

Cont executie buget local-cheltuieli detaliate 2

Cont executie buget local-cheltuieli detaliate 3

Cont executie buget local-cheltuieli detaliate 4

Cont executie buget local-cheltuieli detaliate 5

Cont executie buget local-cheltuieli detaliate 6

Cont executie buget local-cheltuieli detaliate 7

Cont executie buget local-cheltuieli detaliate 8

Cont executie buget local-cheltuieli detaliate 9

Cont executie buget local-cheltuieli detaliate 10

Cont executie buget local-cheltuieli detaliate 11

Cont executie buget local-cheltuieli detaliate 12

Cont executie buget local-cheltuieli detaliate 13

 

Situatii financiare bilant-Active-Fixe amortizari (cresteri)

Situatii financiare bilant-Active-Fixe neamortizari (reduceri)

Situatii financiare bilant-Active-Fixe amortizari(reduceri)

Situatii financiare bilant-Active-Fixe neamortizari(reduceri)

Situatii financiare-Bilant

Situatii financiare bilant-Contul de rezultat patrimonial

Situatii financiare bilant-Disponibil din mijloace cu destinatie speciala – anx 14 b

Sit. Fin. Bil.-INFORMATII PRIVIND SOLDURILE CONTURILOR DE VENITURI SI FINANTARI PRECUM SI SOLDURILE CONTURILOR DE CHELTUIELI DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice finantate din bug local

Situatia fluxurilor de trezorerie – banci

Situatia fluxurilor de trezorerie – lei

Venit,chelt,excedente-bug locale

Plati restante activitati autofinantate

Plati restante din bugete locale

Plati restante din credite externe

Plati restante din credite interne

Plati restante din fd ext neramb

Plati restante Institutii integral din venituri proprii

Plati restante -total

Balanta Decembrie 2016

Situatie financiara

http://www.primariabarcanestiialomita.ro/wp-content/uploads/2017/05/2017_03_sit_fin_bil__Contul-de-rezultat-patrimonial.pdf

http://www.primariabarcanestiialomita.ro/wp-content/uploads/2017/05/2017_03_sit_fin_bil__Disponibil-din-mijloace-cu-destinatie-speciala-anx-14-b.pdf

http://www.primariabarcanestiialomita.ro/wp-content/uploads/2017/05/2017_03_sit_fin_bil__Situatia-activelor-si-datoriilor-financiare-ale-institutiilor-publice-finantate-din-bug-local.pdf

http://www.primariabarcanestiialomita.ro/wp-content/uploads/2017/05/2017_03_sit_fin_bil__Situatia-fluxurilor-de-trezorerie-banci.pdf

http://www.primariabarcanestiialomita.ro/wp-content/uploads/2017/05/2017_03_sit_fin_bil__Situatia-fluxurilor-de-trezorerie-lei.pdf

http://www.primariabarcanestiialomita.ro/wp-content/uploads/2017/05/balanta-martie-2017.pdf

http://www.primariabarcanestiialomita.ro/wp-content/uploads/2017/05/2017_03_pl_rest__Plati-restante-activitati-autofinantate.pdf

http://www.primariabarcanestiialomita.ro/wp-content/uploads/2017/05/2017_03_pl_rest__Plati-restante-din-bugete-locale.pdf

http://www.primariabarcanestiialomita.ro/wp-content/uploads/2017/05/2017_03_pl_rest__Plati-restante-din-credite-externe.pdf

http://www.primariabarcanestiialomita.ro/wp-content/uploads/2017/05/2017_03_pl_rest__Plati-restante-din-credite-interne.pdf

http://www.primariabarcanestiialomita.ro/wp-content/uploads/2017/05/2017_03_pl_rest__Plati-restante-din-fd-ext-neramb.pdf

http://www.primariabarcanestiialomita.ro/wp-content/uploads/2017/05/2017_03_pl_rest__Plati-restante-Institutii-integral-din-venituri-proprii.pdf

http://www.primariabarcanestiialomita.ro/wp-content/uploads/2017/05/2017_03_pl_rest__Plati-restante-total.pdf

http://www.primariabarcanestiialomita.ro/wp-content/uploads/2017/05/2017_03_pl_rest__Plati-restante-total_anx30b1.pdf

http://www.primariabarcanestiialomita.ro/wp-content/uploads/2017/05/2017_03_sit_fin_bil__Bilant.pdf

Bilant

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de Decembrie 2008

BILANT la data de Decembrie 2008

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de Decembrie 2009

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de Decembrie 2009

BILANT la data de Decembrie 2009

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de Decembrie 2010

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de Decembrie 2010

BILANT la data de Decembrie 2010

Bilant 03.2011

Plati restante-total 03.2011

BILANT la data de Martie 2011

Plati restante -total la data de martie 2011

Plati restante -total la data de Iunie 2011

BILANT la data de Iunie 2011

BILANT la data de Septembrie 2011

Plati restante -total data Septembrie 2011

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2011

Plati restante -total la data Decembrie 2011

BILANT la data de Martie 2012

Plati restante-total luna Martie 2012

Plati restante-total luna Iunie 2012

BILANT la data de Iunie 2012

BILANT la data de Septembrie 2012

Plati restante -total la data de Septembrie 2012

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2012

BILANT la data de Martie 2013

BILANT la data de Iunie 2013

BILANT la data de Septembrie 2013

BILANT la data de Decembrie 2013

BILANT la data de Martie 2014

BILANT la data de Iunie 2014

BILANT la data de Septembrie 2014

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2014

BILANT la data de Martie 2015

BILANT la data de Iunie 2015

BILANT la data de Septembrie 2015

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de Decembrie 2015

BILANT la data de Martie 2016

BILANT la data de Iunie 2016

BILANT la data de Septembrie 2016

Balanta de verificare luna Sept. 2016